حکمت 1روش برخورد با فتنه ها(اخلاقى ، سیاسى)

حکمت 1روش برخورد با فتنه ها(اخلاقى ، سیاسى)

قَال َ[علیه السلام] کُنْ فِى الْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌفَیُرْکَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ.

درود خدا بر او ، فرمود: در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد کهسوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.

شرح مختصر : یعنی در فتنه هایی که دو طرف آن بر باطلند ، طوری رفتار کن که نتوانند از تو سوء استفاده کنند، از افراد گمنام و ناتوان و بی مال باش (و خود را این طور نشان بده) تا نتوانند از شهرت و جان و مال تو  در راه باطل خود استفاده کنند و تو را به گرداب بلا بیفکنند. البته در فتنه ای که یک طرف آن حق است،حتما باید جانب حق را گرفت و ابتدا به طور مسالمت آمیز در پی رفع مشکل و برپایی حق بود، و اگر میسر نشد در صورت ضرورت از بذل مال و آبرو وجان در راه حق دریغ نورزید.(البته با توجه به شرایط خاص، مخالفت یا مخفی و با تقیه است یا علنی،مانند رفتار امامان برای تشکیل حکومت در شرایط مختلف .)

/ 0 نظر / 19 بازدید